Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00386235
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Шарiвське"
Дата, на яку складено інформацію: 03.03.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну типу акціонерного товариства Подивитися