Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 05.08.2010
Дата публікації 14.08.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Шарівське"
Юридична адреса* 28044, Україна, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Шарівка, пров.Молодіжний,1
Керівник* Кузьменко Віктор Іванович - Виконавчий директор. Тел: 0523562643
E-mail* shar@uaem.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 04.09.2010 10.00 Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н с.Шарiвка, контора
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09.00 по 09.50
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 04.09.2010
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Додане питання:
8.Про обрання органiв управлiння товариства.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Ознайомитися з матерiалами загальних зборiв можна за мiсцем проведення зборiв.

6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 143 Бюлетень. Цiннi папери України від 05.08.2010
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконавчий директор Кузьменко Віктор Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.08.2010
(дата)