Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 04.09.2010
Дата публікації 07.09.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Шарівське"
Юридична адреса* 28044, Україна, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Шарівка, пров.Молодіжний,1
Керівник* Кузьменко Віктор Іванович - Виконавчий директор. Тел: 0523562643
E-mail* shar@uaem.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Зміни в персональному складі службових осіб прийнято рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 04.09.2010 року, кворум 89,7%) в зв’язку з переобранням органів управління товариства.
Обрано: Голова наглядової ради Йоник Наталія Василівна (ЕА 702083 23.12.1999 Олександрійським РВ УМВС України в Кіровоградській області), до цього займала посаду члена наглядової ради з 2003 року, обрана до 2011 р., володіє 10 акціями (0,003%). Голова ревізійної комісії Камчатна Катерина Василівна (ЕВ 076836 05.11.2004 Олександрійським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi); до цього займала посаду бухгалтера з 2009 року, обрана до 2011 р., акціями не володіє Член ревізійної комісії Хоренженко Наталія Василівна (ЕА 601353 05.02.1999 Олександрійським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi); до цього займала посаду екоміста з 2007 року, обрана до 2011 р., акціями не володіє.
Звільнено: Голова наглядової ради Бугаєць Леонід Михайлович (паспорт ЕА 171171 19.09.2001 Олександрійським РВ УМВС України в Кіровоградській області); перебував на посаді голови наглядової ради з 2007 року, акціями не володіє. Член наглядової ради Згама Віталій Миколайович (ЕА 301451 06.06.1997 Кіровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi); перебував на посаді члена наглядової ради з 2003 року, володіє 10 акціями (0,003%). Член наглядової ради Йоник Наталія Василівна (ЕА 702083 23.12.1999 Олександрійським РВ УМВС України в Кіровоградській області); перебувала на посаді члена наглядової ради з 2003 року, володіє 10 акціями (0,003%). Голова ревізійної комісії Пилипенко Надія Андріївна (ЕА 379994 16.12.1997 Олександрійським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi); перебувала на посаді голови ревізійної комісії з 2003 року, акціями не володіє. Член ревізійної комісії Камчатна Катерина Василівна (ЕВ 076836 05.11.2004 Олександрійським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi); перебувала на посаді члена ревізійної комісії з 2003 року, акціями не володіє.
На місце членів наглядової ради не обирався ніхто в зв’язку зі зменшенням кількості членів наглядової ради.
Непогашені судимості за посадові та корисливі злочини посадові особи не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконавчий директор Кузьменко Віктор Іванович